PROGRAM

Enjoy, 축제

 제3회 서울 국제 커버댄스 경연대회 수상자 축하공연 

일시: 2019. 9.21.(토) 19:00~20:00

2019 3th SEOUL INTERNATIONAL K-POP DANCE FESTIVAL

 K-POP Dance World EDM DJ-ing Party 

일시: 2019. 9.21.(토) 20:00~21:00

 KIDS ZONE 

일시: 2019. 9.21.(토) ~ 9.22.(일) 13:00 ~ 20:00

① 전국체전 체험

② 거리 낙서장

 초청가수 축하공연 

일시: 2019. 9.21.(토) 저녁

사진 출처 : crowdpic